introduction-cs

Jump to: navigation, search

Contents

Úvod do Mikroformátů

Co jsou to Mikroformáty?

Mikroformáty jsou cestou k přiřazení jednoduchého značkování k lidmi čitelným datovým položkám jako jsou události, provázání detailů či pozic na webových stránkách tak, aby informace v nich uložené mohli být získávány pomocí software či indexovány, vyhledávány, ukládány, vzájemně provazovány či kombinovány.

Po více technické stránce, jde o položky sématického značkování, využívající standardu "čisté staré sémantiky (X)HTML (plain old semantic (X)HTML)" (např. "POSH") spolu s nastavováním běžných názvů tříd(class-names). Jsou otevřené a svobodně dostupné pro jakékoli užití.

Proč Mikroformáty

Proč jsme přišli s Mikroformáty?

Ve zkratce, mikroformáty jsou sblížením množství trendů:

  1. další logický krok ve vývoji webového designu a informační architektury
  2. způsob jak umožnit lidem a organizacím zveřejňovat bohatší informace o sobě, bez nutnosti spoléhat se na centralizované služby
  3. potvrzení, že (mimo odbor oblasti) "tradiční" metadatové plány, jsou buď chybné nebo vyžadují tak nezměrné úsilí k jejich adaptaci, že byl nový přístup nezbytností
  4. způsob použití (X)HTML pro data.

Nabádání k jednoduchosti

Navštivte také

introduction-cs was last modified: Sunday, September 23rd, 2007

Views